Rozpoczęto budowę nowej sieci ciepłowniczej na ulicy Boguszynieckiej

Mieszkańcy ulicy Boguszynieckiej w Kole dołączą do grona kolejnych odbiorców miejskiego systemu ciepłowniczego.

Inwestycja realizowana jest ze środków własnych spółki. Dzięki tej inwestycji zwiększy się długość sieci ciepłowniczej w mieście o ok. 150 mb w roku 2019 oraz o ok. 100 mb w roku 2020.

Inwestycja realizowana jest w bezkanałowym systemie rur preizolowanych TWIN 2 × DN 50.