Zmiana taryfy dla ciepła

Nowa taryfa od dnia 20.02.2019 r.

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kole informuje, że z dniem 20 lutego 2019 roku wprowadza do stosowania zmienioną taryfę dla ciepła, zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OPO.4210.45.2018.2019.MWO z dnia 30 stycznia 2019 r.

Powyższa Decyzja wraz z nową taryfą została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w dniu 30 stycznia 2019 r. pod poz. 1078.

Taryfa do pobrania znajduje się w dziale Taryfa dla ciepła.