Pozytywna ocena pod względem kryteriów formalnych wniosku o dofinansowanie projektu!

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizująca Konkurs, zgodnie z Regulaminu konkursu nr POIS.01.01.01-IW.03-00-005/19 opublikował listę projektów ocenionych pozytywnie i negatywnie pod kątem kryteriów formalnych.

Wśród pozytywnie ocenionych wniosków, znalazł się wniosek złożony w dniu 28.05.2019 r. przez MZEC dotyczący projektu „Budowa ciepłowni geotermalnej w mieście Koło wraz z jej podłączeniem do istniejącego systemu ciepłowniczego MZEC Sp. z o.o.”

Został oceniony pozytywnie pod względem kryteriów formalnych i skierowany do kolejnego etapu oceny, jakim jest ocena merytoryczna I i II stopnia.

O dalszych postępach będziemy na bieżąco informować.

Zapraszamy także na:http://www.kolo.pl/pl/aktualnosci/7651/jestesmy-na-dobrej-drodze-do-wybudowania-w-kole-geotermiis