Dzień Pozytywnej Energii Targi POL-ECO-SYSTEM Poznań 8-9.10.2019 r.

W dniu 8 października br. Prezes Zarządu Przemysław Stasiak wraz z Burmistrzem Miasta Krzysztofem Witkowskim uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pt. Dzień Pozytywnej Energii.

Na szkoleniu były poruszone kwestie związane m. in. z Programami Priorytetowymi jak „Energia Plus”, „Ciepłownictwo powiatowe” oraz „Polska Geotermia Plus”.

Z uwagi na trwający proces ubiegania się o dotacje z NFOŚiGW dotyczących budowy ciepłowni geotermalnych przedstawiciele instytucji omówili szczegółowo plany, sposoby finansowania oraz odpowiadali na liczne pytania zainteresowanych dotyczących inwestycji.

Zapraszamy też do odwiedzenia strony Narodowego Funduszu http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1478,aktywnosci-nfosigw-na-pol-eco-system-2019.html oraz http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1481,pol-eco-system-nowe-eko-wyzwania-przez-nfosigw.html poświęconej m.in. temu wydarzeniu.