Nowa „Taryfa dla ciepła”

Zarząd Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kole informuje, że zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO.4210.33.2019Asz1 z dnia 30 października 2019 roku została zatwierdzona taryfa dla ciepła.

Ceny i stawki przedstawione w „Taryfie dla ciepła” będą obowiązywały od 20 listopada 2019 r.

Taryfa do pobrania znajduje się w dziale Taryfa dla ciepła oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki pod adresem https://bip.ure.gov.pl/bip/taryfy-i-inne-decyzje-b/cieplo/3784,Taryfy-opublikowane-w-2019-r.html – data publikacji 30 października 2019 pod numerem 266/2019