e- BOK dla naszych klientów

Elektroniczne biuro obsługi klienta (e-BOK) w MZEC Sp. z o. o. stało się faktem. Zgodnie z zapowiedziami z sierpnia 2019 r. kolska spółka ciepłownicza uruchomiła elektroniczne biuro obsługi klienta. Odbiorcy ciepła oraz kontrahenci Spółki zyskali nowoczesny, łatwy w obsłudze kanał komunikacji dzięki, któremu możliwy jest kontakt ze Spółką w innej, elektronicznej formie.

Od kliku lat w kolskiej ciepłowni istnieje możliwość otrzymywania faktur drogą elektroniczną tzw. e-faktura, z tego rozwiązania korzysta już ponad 40% osób i firm współpracujących z ciepłownią. Jak wspomniano wyżej uruchomiona została platforma za pomocą, której możliwy jest dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej realizacji wszelkiego rodzaju umów począwszy od tych dotyczących dostawy ciepła po umowy najmu i dzierżawy.

Dla kolskiej spółki ciepłowniczej wdrożenie tego rodzaju rozwiązania to niewątpliwy sukces i osiągnięcie świadczące o tym, że spółka komunalna podąża za trendami i nowoczesną technologią ułatwiającą kontrahentom ciągły i przyjazny w obsłudze wgląd do istotnych informacji związanych z realizacją umowy. Kontrahenci, w tym odbiorcy ciepła uzyskali możliwość swobodnego przeglądania: salda, finansów, rachunków i płatności, faktur i zapłaty, kalendarza płatności, dokumentów (tj. skanów obowiązujących umów, aneksów itp.). Poza tym dostępna jest również pełna informacja techniczna dotycząca licznika ciepła, mocy zamówionej czy też odczytów ciepłomierza. W przyjazny i intuicyjny sposób zaprezentowano dane dotyczące poboru ciepła oraz poszczególnych składników faktury za ciepło i usługi przesyłowe. W sposób jasny i transparentny każdy kontrahent uzyskuje pełną informację na temat łączącej go ze spółką umowy i wynikających z tego tytułu rozrachunków.

Wszystkich kontrahentów zainteresowanych skorzystaniem z platformy eBOK w MZEC Sp. z o. o. spółka zaprasza na stronę internetową https://www.mzeckolo.pl/ebok/dokumenty-do-pobrania/ tam znajdują się wszelkie niezbędne dokumenty, które należy wypełnić aby móc skorzystać z wybranych modułów tego rozwiązania. Dostęp i korzystanie z platformy eBOK jest całkowicie bezpłatny i dobrowolny. Platforma jest dostępna na urządzeniach mobilnych i stacjonarnych prze 24h i 7 dni w tygodniu.

Jak mówi Prezes Zarządu p. Przemysław Stasiak – to co przyświecało uruchomieniu tego systemu do przede wszystkim ochrona środowiska przez chociażby zmniejszenie ilości wykorzystywanego na co dzień papieru i konieczności zadrukowywania wielu stron. Dziś technologia wychodzi naprzeciw naszym potrzebom uważam, że jako społeczeństwo powinniśmy z tego korzystać w trosce o przyszłość kolejnych pokoleń. Prezes następnie dodał, że: szczególnie w czasie panującej epidemii koronawirusa proszę wszystkich, którzy posiadają dostęp do Internetu o wykorzystanie tego niezwykle prostego w obsłudze narzędzia, które tak naprawdę przyczyni się do maksymalnego ograniczenia kontaktów z pracownikami spółki bez żadnej szkody dla jakości uzyskanej informacji czy załatwienia dowolnej sprawy.