Nowe pojazdy i maszyny w MZEC Sp. z o. o.

W lutym br. zarządzeniem Prezesa Zarządu MZEC Sp. z o. o. został powołany zespół roboczy ds. zakupu maszyn i pojazdów. W wyniku prac zespołu,  po przeprowadzeniu wymaganych procedur dotyczących zakupów, dokonano wyboru dostawców koniecznego sprzętu.
We wspomnianej procedurze wybrano ciągnik rolniczy marki Zetor, przyczepę o ładowności 4,9 t marki Pronar oraz koparko-ładowarkę marki Case.

Spółka, aby realizować postawione przed nią podstawowe zadanie, którym jest zapewnienie ciągłości i powszechności dostaw energii cieplnej dla miasta Koła, musi dysponować odpowiednimi maszynami i pojazdami.
W swojej historii ciepłownia nie posiadała jeszcze ciągnika z przyczepą.

U podstaw tego zakupu legł fakt niezwykle dynamicznej, w ostatnim roku, rozbudowy sieci cieplnej na obszarze naszego miasta. Dotychczas niezbędne prace związane z koniecznością wywozu nadmiaru ziemi przy budowie sieci, czy przewożeniu materiałów budowlanych zlecane były firmom zewnętrznym. Dzięki temu zakupowi tę część prac spółka będzie
w stanie realizować we własnym zakresie.

Zakup koparko-ładowarki również bezpośrednio związany jest z inwestycjami i niezbędnymi remontami, które są wykonywane oraz planowane w Spółce obecnie i w najbliższej przyszłości. Niezwykle istotne jest to, że zakup wspomnianego sprzętu dokonany został ze środków własnych Spółki. Mieszkańcy i odbiorcy ciepła mogą być spokojni o ciągłość dostaw i realizację umów na najwyższym poziomie.

Ciepłownia jest w 100% majątkiem Gminy Miejskiej, jej rozwój to rozwój Gminy. Właściwe zarządzanie i gospodarowanie środkami finansowymi, które w znakomitej większości pochodzą od mieszkańców naszego miasta, pozwala na funkcjonowanie zakładu cieplnego na coraz wyższym poziomie kultury technicznej.

W uzgodnieniu ze Zgromadzeniem Wspólników Spółki, którym jest Burmistrz Miasta oraz Radą Nadzorczą, od końca 2018 roku do dziś, konsekwentnie realizowany jest program naprawczy w Spółce. Celem podstawowym jest naprawa finansów spółki i jej organizacji pracy, a także odbudowanie zaufania wśród odbiorców ciepła oraz instytucji finansowych zaangażowanych w działalność Spółki. Dla odbiorców ciepła inwestycja w sprzęt i nowe technologie to dowód na to, że ich dostawca to firma godna zaufania, która z najwyższą uwagą i zaangażowaniem podchodzi do wywiązywania się z zawartej umowy.

Nasza, miejska ciepłownia ma ambicję być wizytówką Naszego Miasta.