Kontynuacja rozpoczętej inwestycji

W ubiegłym roku informowaliśmy o rozpoczęciu prac, polegających na budowie sieci cieplnej na tzw. osiedlu „Płaszczyzna”, przez MZEC Sp. z o. o. . Już wtedy inwestycja ta spotkała się z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców wspomnianego osiedla. Burmistrz Miasta Krzysztof Witkowski wraz z Prezesem Zarządu Spółki Przemysławem Stasiakiem odbyli spotkania z mieszkańcami tego osiedla, na których informowali o sposobie realizacji tej inwestycji oraz harmonogramie i postępie planowanych prac.

W 2019 roku wybudowano ok. 650 mb sieci cieplnej wzdłuż ul. Konarskiego i Emilii Plater oraz przyłączono do sieci nowych odbiorców. Budowa sieci cieplnej to skomplikowane i kosztowne przedsięwzięcie. Niemal wszystkie prace wykonane zostały przez pracowników miejskiej spółki ciepłowniczej, co ważne Spółka opisywane zadanie wykonała z własnych środków.

Rozpoczęcie budowy sieci na osiedlu Płaszczyzna spotkało się, jak powiedziano na wstępie, z bardzo pozytywnym odzewem ze strony mieszkańców zainteresowanych przyłączeniem swojej nieruchomości do sieci. Niewątpliwe zalety ciepła systemowego w roku bieżącym będą mogli docenić mieszkańcy ulic Wyspiańskiego, Konarskiego, Emilii Plater oraz Narutowicza. Jeśli wszystko będzie przebiegało zgodnie z założeniami w 2020 r. Spółka pozyska ok. 30 nowych odbiorców ciepła. To bardzo ważne z kilku powodów m.in. dzięki takim inwestycjom skutecznie ograniczamy smog w mieście poprzez likwidację tzw. niskiej emisji. Z kolei środki, które mieszkańcy przeznaczają na potrzeby ogrzewania pozostają w mieście tj. w miejskiej spółce, która następnie środki te reinwestuje i poszerza możliwości skorzystania z ciepła systemowego dla coraz większego grona mieszkańców. W tym miejscu należy zauważyć, że rozbudowa sieci cieplnej jest bardzo istotna w kontekście budowy ciepłowni geotermalnej, dzięki której kolski system ciepłowniczy stanie się w pełni efektywnym systemem, a tym samym mniej uciążliwym dla środowiska naturalnego.

Warto również poinformować, że wybudowana w 2019 roku sieć cieplna o długości 150 mb wzdłuż ul. Boguszynieckiej, dziś dostarcza ciepło do kilku domów, a następne przyłączone zostaną w roku bieżącym. Poza budową sieci Spółka wybudowała ok. 600 mb przyłączy cieplnych do różnych obiektów mieszkalnych oraz użyteczności publicznej. Tak więc w 2019 r. w sumie na terenie miasta zbudowano ok. 1400 mb nowych rurociągów ciepłowniczych służących zaopatrzeniu w ciepło naszych mieszkańców.

Jak widać na powyższym przykładzie, skoordynowane działania prowadzone w roztropny i przemyślany sposób skutkują tym, że oferta ciepłowni miejskiej staje się coraz bardziej konkurencyjna i jest doceniana przez odbiorców ciepła w naszym mieście. Zarząd spółki wspólnie z władzami miasta dokładają wszelkich starań by odbudować zaufanie mieszkańców do podejmowanych przez nich działań, które tak na prawdę mają jeden cel, służyć dobru mieszkańców naszego miasta.