Umowa dzierżawy podpisana

Umowę dzierżawy działki, na której wykonany jest pierwszy odwiert poszukiwawczo-rozpoznawczy Koło GT-1, podpisali dziś Burmistrz Miasta Koła dr Krzysztof Witkowski i Prezes Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kole Przemysław Stasiak. Umowa zawarta pomiędzy Gminą Miejską Koło a Spółką spowoduje, że MZEC spełni wszelkie wymogi stawiane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW, dofinansowujący kolską inwestycję. Zatem, budowa „kolskiej geotermii” staje się coraz bardziej realna…

Konieczność dysponowania przez Spółkę nieruchomościami na cele budowlane, na których będzie realizowana inwestycja objęta wnioskiem o dofinansowanie, to główny powód, dla którego podpisano dziś umowę dzierżawy. Przypomnijmy, że efektem wykonania pierwszego odwiertu było zbadanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych zalegających pod ziemią na terenie miasta, a po którego wykonaniu decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego, została zatwierdzona dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne ujęcia wód termalnych Koło GT-1z utworów kredy dolnej. Drugi odwiert planowany jest na terenie spółki, w miejscu obecnego placu węglowego, dzięki czemu mniej skomplikowane stanie się przyłączenie do istniejącego systemu ciepłowniczego.

– To milowy krok w kierunku ziszczenia się marzeń o inwestycji pn. „Budowa ciepłowni geotermalnej w mieście Kole” – podsumował wydarzenie burmistrz miasta. –  Przypomnę, że inwestycję będzie realizować nasza spółka, a polegać będzie na wywierceniu drugiego otworu i budowie budynku ciepłowni geotermalnej. Spółka oczekuje na wyniki oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie zadania w NFOŚ. Zadania bardzo ważnego dla miasta.O korzyściach i dalszych planach związanych z „kolska geotermią” powiedział prezes spółki: Budowa ciepłowni geotermalnej będzie wielkim postępem w funkcjonowaniu zakładu ciepłowniczego w Kole. Największym zyskiem będzie ochrona środowiska – znacząco obniżona zostanie emisjia dwutlenku węgla do atmosfery, a także wielu innych szkodliwych substancji (gazów i pyłów). Na tym skorzystają wszyscy mieszkańcy. Posiadanie ciepłowni wygeneruje oszczędności dla spółki w zakupie węgla i opłat za emisję zanieczyszczeń do atmosfery. Temperatura na wypływie zmierzona i zbadana oscyluje w okolicy 85 st. C. Oczekujemy ok. 11,5 – 12 megawatów mocy cieplnej, to czysta energia ze źródła geotermalnego, więc przez większość roku będziemy ogrzewać miasto i odbiorców wyłącznie ciepłem geotermalnym. Przy srogiej zimie będzie uruchomiony kaskadowo kocioł biomasowy (źródło nieemisyjne), a w następnej kolejności, w zależności od potrzeb, kotły węglowe (maksymalnie ok. 3 miesięcy w roku).

Źródło: www.kolo.pl

Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego: http://tv.kolo.pl/programy/2020/826_mzec.webm

Materiał dzięki uprzejmości Telewizji Kablowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kole