Kontynuacja rozpoczętej inwestycji

W ubiegłym roku informowaliśmy o rozpoczęciu prac, polegających na budowie sieci cieplnej na tzw. osiedlu „Płaszczyzna”, przez MZEC Sp. z o. o. . Już wtedy inwestycja ta spotkała się z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców wspomnianego osiedla. Burmistrz Miasta Krzysztof Witkowski wraz z Prezesem Zarządu Spółki Przemysławem Stasiakiem odbyli spotkania z mieszkańcami tego osiedla, na których informowali o sposobie realizacji tej inwestycji oraz harmonogramie i postępie planowanych prac.

W 2019 roku wybudowano ok. 650 mb sieci cieplnej wzdłuż ul. Konarskiego i Emilii Plater oraz przyłączono do sieci nowych odbiorców. Budowa sieci cieplnej to skomplikowane i kosztowne przedsięwzięcie. Niemal wszystkie prace wykonane zostały przez pracowników miejskiej spółki ciepłowniczej, co ważne Spółka opisywane zadanie wykonała z własnych środków.

Rozpoczęcie budowy sieci na osiedlu Płaszczyzna spotkało się, jak powiedziano na wstępie, z bardzo pozytywnym odzewem ze strony mieszkańców zainteresowanych przyłączeniem swojej nieruchomości do sieci. Niewątpliwe zalety ciepła systemowego w roku bieżącym będą mogli docenić mieszkańcy ulic Wyspiańskiego, Konarskiego, Emilii Plater oraz Narutowicza. Jeśli wszystko będzie przebiegało zgodnie z założeniami w 2020 r. Spółka pozyska ok. 30 nowych odbiorców ciepła. To bardzo ważne z kilku powodów m.in. dzięki takim inwestycjom skutecznie ograniczamy smog w mieście poprzez likwidację tzw. niskiej emisji. Z kolei środki, które mieszkańcy przeznaczają na potrzeby ogrzewania pozostają w mieście tj. w miejskiej spółce, która następnie środki te reinwestuje i poszerza możliwości skorzystania z ciepła systemowego dla coraz większego grona mieszkańców. W tym miejscu należy zauważyć, że rozbudowa sieci cieplnej jest bardzo istotna w kontekście budowy ciepłowni geotermalnej, dzięki której kolski system ciepłowniczy stanie się w pełni efektywnym systemem, a tym samym mniej uciążliwym dla środowiska naturalnego.

Warto również poinformować, że wybudowana w 2019 roku sieć cieplna o długości 150 mb wzdłuż ul. Boguszynieckiej, dziś dostarcza ciepło do kilku domów, a następne przyłączone zostaną w roku bieżącym. Poza budową sieci Spółka wybudowała ok. 600 mb przyłączy cieplnych do różnych obiektów mieszkalnych oraz użyteczności publicznej. Tak więc w 2019 r. w sumie na terenie miasta zbudowano ok. 1400 mb nowych rurociągów ciepłowniczych służących zaopatrzeniu w ciepło naszych mieszkańców.

Jak widać na powyższym przykładzie, skoordynowane działania prowadzone w roztropny i przemyślany sposób skutkują tym, że oferta ciepłowni miejskiej staje się coraz bardziej konkurencyjna i jest doceniana przez odbiorców ciepła w naszym mieście. Zarząd spółki wspólnie z władzami miasta dokładają wszelkich starań by odbudować zaufanie mieszkańców do podejmowanych przez nich działań, które tak na prawdę mają jeden cel, służyć dobru mieszkańców naszego miasta.

Nowe pojazdy i maszyny w MZEC Sp. z o. o.

W lutym br. zarządzeniem Prezesa Zarządu MZEC Sp. z o. o. został powołany zespół roboczy ds. zakupu maszyn i pojazdów. W wyniku prac zespołu,  po przeprowadzeniu wymaganych procedur dotyczących zakupów, dokonano wyboru dostawców koniecznego sprzętu. We wspomnianej procedurze wybrano ciągnik rolniczy marki Zetor, przyczepę o ładowności 4,9 t marki Pronar oraz koparko-ładowarkę marki Case.

Spółka, aby realizować postawione przed nią podstawowe zadanie, którym jest zapewnienie ciągłości i powszechności dostaw energii cieplnej dla miasta Koła, musi dysponować odpowiednimi maszynami i pojazdami. W swojej historii ciepłownia nie posiadała jeszcze ciągnika z przyczepą. U podstaw tego zakupu legł fakt niezwykle dynamicznej, w ostatnim roku, rozbudowy sieci cieplnej na obszarze naszego miasta. Dotychczas niezbędne prace związane z koniecznością wywozu nadmiaru ziemi przy budowie sieci, czy przewożeniu materiałów budowlanych zlecane były firmom zewnętrznym. Dzięki temu zakupowi tę część prac spółka będzie w stanie realizować we własnym zakresie.

Zakup koparko-ładowarki również bezpośrednio związany jest z inwestycjami i niezbędnymi remontami, które są wykonywane oraz planowane w Spółce obecnie i w najbliższej przyszłości. Niezwykle istotne jest to, że zakup wspomnianego sprzętu dokonany został ze środków własnych Spółki. Mieszkańcy i odbiorcy ciepła mogą być spokojni o ciągłość dostaw i realizację umów na najwyższym poziomie.

Ciepłownia jest w 100% majątkiem Gminy Miejskiej, jej rozwój to rozwój Gminy. Właściwe zarządzanie i gospodarowanie środkami finansowymi, które w znakomitej większości pochodzą od mieszkańców naszego miasta, pozwala na funkcjonowanie zakładu cieplnego na coraz wyższym poziomie kultury technicznej.

W uzgodnieniu ze Zgromadzeniem Wspólników Spółki, którym jest Burmistrz Miasta oraz Radą Nadzorczą, od końca 2018 roku do dziś, konsekwentnie realizowany jest program naprawczy w Spółce. Celem podstawowym jest naprawa finansów spółki i jej organizacji pracy, a także odbudowanie zaufania wśród odbiorców ciepła oraz instytucji finansowych zaangażowanych w działalność Spółki. Dla odbiorców ciepła inwestycja w sprzęt i nowe technologie to dowód na to, że ich dostawca to firma godna zaufania, która z najwyższą uwagą i zaangażowaniem podchodzi do wywiązywania się z zawartej umowy.

Nasza, miejska ciepłownia ma ambicję być wizytówką Naszego Miasta.

e- BOK dla naszych klientów

Elektroniczne biuro obsługi klienta (e-BOK) w MZEC Sp. z o. o. stało się faktem. Zgodnie z zapowiedziami z sierpnia 2019 r. kolska spółka ciepłownicza uruchomiła elektroniczne biuro obsługi klienta. Odbiorcy ciepła oraz kontrahenci Spółki zyskali nowoczesny, łatwy w obsłudze kanał komunikacji dzięki, któremu możliwy jest kontakt ze Spółką w innej, elektronicznej formie.

Od kliku lat w kolskiej ciepłowni istnieje możliwość otrzymywania faktur drogą elektroniczną tzw. e-faktura, z tego rozwiązania korzysta już ponad 40% osób i firm współpracujących z ciepłownią. Jak wspomniano wyżej uruchomiona została platforma za pomocą, której możliwy jest dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej realizacji wszelkiego rodzaju umów począwszy od tych dotyczących dostawy ciepła po umowy najmu i dzierżawy.

Dla kolskiej spółki ciepłowniczej wdrożenie tego rodzaju rozwiązania to niewątpliwy sukces i osiągnięcie świadczące o tym, że spółka komunalna podąża za trendami i nowoczesną technologią ułatwiającą kontrahentom ciągły i przyjazny w obsłudze wgląd do istotnych informacji związanych z realizacją umowy. Kontrahenci, w tym odbiorcy ciepła uzyskali możliwość swobodnego przeglądania: salda, finansów, rachunków i płatności, faktur i zapłaty, kalendarza płatności, dokumentów (tj. skanów obowiązujących umów, aneksów itp.). Poza tym dostępna jest również pełna informacja techniczna dotycząca licznika ciepła, mocy zamówionej czy też odczytów ciepłomierza. W przyjazny i intuicyjny sposób zaprezentowano dane dotyczące poboru ciepła oraz poszczególnych składników faktury za ciepło i usługi przesyłowe. W sposób jasny i transparentny każdy kontrahent uzyskuje pełną informację na temat łączącej go ze spółką umowy i wynikających z tego tytułu rozrachunków.

Wszystkich kontrahentów zainteresowanych skorzystaniem z platformy eBOK w MZEC Sp. z o. o. spółka zaprasza na stronę internetową https://www.mzeckolo.pl/ebok/dokumenty-do-pobrania/ tam znajdują się wszelkie niezbędne dokumenty, które należy wypełnić aby móc skorzystać z wybranych modułów tego rozwiązania. Dostęp i korzystanie z platformy eBOK jest całkowicie bezpłatny i dobrowolny. Platforma jest dostępna na urządzeniach mobilnych i stacjonarnych prze 24h i 7 dni w tygodniu.

Jak mówi Prezes Zarządu p. Przemysław Stasiak – to co przyświecało uruchomieniu tego systemu do przede wszystkim ochrona środowiska przez chociażby zmniejszenie ilości wykorzystywanego na co dzień papieru i konieczności zadrukowywania wielu stron. Dziś technologia wychodzi naprzeciw naszym potrzebom uważam, że jako społeczeństwo powinniśmy z tego korzystać w trosce o przyszłość kolejnych pokoleń. Prezes następnie dodał, że: szczególnie w czasie panującej epidemii koronawirusa proszę wszystkich, którzy posiadają dostęp do Internetu o wykorzystanie tego niezwykle prostego w obsłudze narzędzia, które tak naprawdę przyczyni się do maksymalnego ograniczenia kontaktów z pracownikami spółki bez żadnej szkody dla jakości uzyskanej informacji czy załatwienia dowolnej sprawy.

KOMUNIKAT – ZALECENIA!

W związku z panującym zagrożeniem epidemiologicznym oraz zapewnieniem ciągłości pracy zakładu i dostarczenia ciepła dla naszych odbiorców ZALECAMY w celu załatwienia wszelkich spraw korzystanie z drogi korespondencyjnej ( e-mail) lub telefonicznej.

Decyzją Prezesa Zarządu od dnia 13 marca 2020 roku do odwołania został wprowadzony zakaz wpuszczania na teren Spółki osób niebędących pracownikami MZEC Sp. z o.o.

Zakaz nie dotyczy dostawców paliw oraz pracowników firm zewnętrznych wykonujących zadania zlecone.

Numery kontaktowe:

Sekretariat – 63 26-17-010

Pogotowie ciepłowniczeTECHNIK DYŻURNY
24h/7 dni w tygodniu 502 247 505

W sprawach nowych przyłączeń i uzgodnień technicznych prosimy wyłączenie o kontakt telefoniczny lub e-mail:

Konrad Fursa (63) 26-17-024 kfursa@mzeckolo.pl
Jacek Barc (63) 26-17-022 jbarc@mzeckolo.pl

lub 506-301-139

Nowa „Taryfa dla ciepła”

Zarząd Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kole informuje, że zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO.4210.33.2019Asz1 z dnia 30 października 2019 roku została zatwierdzona taryfa dla ciepła.

Ceny i stawki przedstawione w „Taryfie dla ciepła” będą obowiązywały od 20 listopada 2019 r.

Taryfa do pobrania znajduje się w dziale Taryfa dla ciepła oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki pod adresem https://bip.ure.gov.pl/bip/taryfy-i-inne-decyzje-b/cieplo/3784,Taryfy-opublikowane-w-2019-r.html – data publikacji 30 października 2019 pod numerem 266/2019

Dzień Pozytywnej Energii Targi POL-ECO-SYSTEM Poznań 8-9.10.2019 r.

W dniu 8 października br. Prezes Zarządu Przemysław Stasiak wraz z Burmistrzem Miasta Krzysztofem Witkowskim uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pt. Dzień Pozytywnej Energii.

Na szkoleniu były poruszone kwestie związane m. in. z Programami Priorytetowymi jak „Energia Plus”, „Ciepłownictwo powiatowe” oraz „Polska Geotermia Plus”.

Z uwagi na trwający proces ubiegania się o dotacje z NFOŚiGW dotyczących budowy ciepłowni geotermalnych przedstawiciele instytucji omówili szczegółowo plany, sposoby finansowania oraz odpowiadali na liczne pytania zainteresowanych dotyczących inwestycji.

Zapraszamy też do odwiedzenia strony Narodowego Funduszu http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1478,aktywnosci-nfosigw-na-pol-eco-system-2019.html oraz http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1481,pol-eco-system-nowe-eko-wyzwania-przez-nfosigw.html poświęconej m.in. temu wydarzeniu.

Pozytywna ocena pod względem kryteriów formalnych wniosku o dofinansowanie projektu!

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizująca Konkurs, zgodnie z Regulaminu konkursu nr POIS.01.01.01-IW.03-00-005/19 opublikował listę projektów ocenionych pozytywnie i negatywnie pod kątem kryteriów formalnych.

Wśród pozytywnie ocenionych wniosków, znalazł się wniosek złożony w dniu 28.05.2019 r. przez MZEC dotyczący projektu „Budowa ciepłowni geotermalnej w mieście Koło wraz z jej podłączeniem do istniejącego systemu ciepłowniczego MZEC Sp. z o.o.”

Został oceniony pozytywnie pod względem kryteriów formalnych i skierowany do kolejnego etapu oceny, jakim jest ocena merytoryczna I i II stopnia.

O dalszych postępach będziemy na bieżąco informować.

Zapraszamy także na:http://www.kolo.pl/pl/aktualnosci/7651/jestesmy-na-dobrej-drodze-do-wybudowania-w-kole-geotermiis

Piszą o nas…

Jesienią wraca kłopot z niską emisją…

Niedawno wyjaśnialiśmy, dlaczego miastu potrzebna jest geotermia. Po ostatniej rozmowie z prezesem spółki Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Przemysławem Stasiakiem mamy kolejne argumenty przemawiające za tą inwestycją. Chodzi w równym stopniu o czyste powietrze i byt spółki. Wraz z jesiennym chłodem wraca problem sposobu ogrzewania domostw i jego wpływu na środowisko. Mamy coraz większą świadomość, więc boimy się smogu ze względu na nasz stan zdrowia. O działaniach prowadzących – powoli, acz skutecznie – do poprawy jakości powietrza w Kole opowiedział nam prezes spółki. Przy okazji dowiedzieliśmy się więcej o emisji zanieczyszczeń, zakupie uprawnień do emisji i zagadnieniach, o których nie wiemy zbyt wiele, a rzutują one na kondycję i rozwój kolskiego przedsiębiorstwa… Więcej na: http://www.kolo.pl/pl/aktualnosci/7629/jesienia-wraca-klopot-z-niska-emisjas

Rozpoczęto budowę nowej sieci ciepłowniczej na ulicy Boguszynieckiej

Mieszkańcy ulicy Boguszynieckiej w Kole dołączą do grona kolejnych odbiorców miejskiego systemu ciepłowniczego.

Inwestycja realizowana jest ze środków własnych spółki. Dzięki tej inwestycji zwiększy się długość sieci ciepłowniczej w mieście o ok. 150 mb w roku 2019 oraz o ok. 100 mb w roku 2020.

Inwestycja realizowana jest w bezkanałowym systemie rur preizolowanych TWIN 2 × DN 50.

Rozwój sieci – osiedle „Płaszczyzna” – trwają zapisy

Zapraszamy mieszkańców ulicy Wyspiańskiego i Emilii Plater w Kole zainteresowanych podłączeniem swojej nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej o kontakt z pracownikami spółki celem omówienia warunków technicznych i korzyści wynikających z przyłącza.

Rozwój sieci ciepłowniczej w tym obszarze miasta był bardzo wyczekiwany przez mieszkańców z uwagi na powstający smog i zanieczyszczenie powietrza.

W 2019 roku wybudowane zostanie 650 mb sieci na osiedlu Płaszczyzna. W następnym roku wybudowane zostanie kolejnych 350 mb sieci w rejonie ul. Wyspiańskiego i Narutowicza.

Ulice Wyspiańskiego, Emilii Plater i Narutowicza, to kolejny etap po ulicy Konarskiego powiększający obszar dostępności miejskiej sieci dla mieszkańców osiedla.

W związku z powyższym już dziś zapraszamy mieszkańców ulicy Wyspiańskiego, Emilii Plater oraz Konarskiego, (na odcinku od ul. Konopnickiej do ul. Emilii Plater) zainteresowanych podłączeniem swojej nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej o kontakt z pracownikami spółki celem omówienia warunków technicznych i korzyści wynikających z przyłącza.