14.08.2020 – Biuro Spółki nieczynne

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w dniu 14 sierpnia 2020 r. Biuro Spółki będzie nieczynne.

W przypadku awarii czy nagłych zdarzeń należy dzwonić pod numery:

502 247 505
TECHNIK DYŻURNY

lub

63 26 17 030
CIEPŁOWNIA

Załoga MZEC Sp. z o. o. podjęła wyzwanie!

Załoga MZEC Sp. z o. o. podjęła wyzwanie rzucone przez p. Krzysztofa Witkowskiego Burmistrza Naszego miasta, a dotyczące akcji #GaszynChallenge polegającej na wykonaniu pompek lub przysiadów. Poza wykonaniem challengu wsparto leczenie małej Sandry, która cierpi na SMA tj. rdzeniowy zanik mięśni.

Do wykonania pompek i przysiadów podeszliśmy z dystansem i humorem jednak cel akcji był wyjątkowy dlatego podjęliśmy się tego wyzwania.

Zgodnie z przyjętą formą akcji do wykonania challengu nominujemy Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego wraz z Panem Prezesem Jarosławem Tkaczem oraz Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji wraz z Panem Prezesem Robertem Gajdą.

Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Bu_X1BKJstk&feature=emb_logo

Pracownicy Spółki dokonali wpłat na rzecz Sandry i zachęcają innych do pomocy za pomocą strony https://www.siepomaga.pl/gaszynchallengesandra

Informacja – prace remontowe i modernizacyjne

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że okresie miesięcy czerwiec – sierpień będą przeprowadzane prace remontowo – modernizacyjne.

O przerwach w dostawie ciepłej wody użytkować będziemy na bieżąco Państwa informować za pomocą naszej strony internetowej.

Podstawa prawna: Umowa na zaopatrzenie w ciepło

Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.

12.06.2020 r. – Biuro Spółki zamknięte

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w dniu 12 czerwca 2020 r. Biuro Spółki będzie zamknięte.

W przypadku awarii czy innych zdarzeń prosimy o kontakt:

502 247 505
TECHNIK DYŻURNY

63 26 17 030
CIEPŁOWNIA

Samorząd miejski przekazał działki pod ciepłownię geotermalną

Niezwykle ważną decyzję  – z punktu widzenia interesu miejskiego – podjęli radni na wczorajszej sesji w Kole. Na wniosek burmistrza, przyjęli uchwałę w sprawie przekazania aportem spółce Miejski Zakład Energetyki Cieplnej dwóch działek o powierzchniach 0,0645 ha oraz 0,0437 ha. Teraz cieplik będzie mógł dysponować nimi do celów projektowych ciepłowni geotermalnej, a w przyszłości, do jej dalszej rozbudowy.

Przemysław Stasiak, Prezes Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Kole, zwrócił się do Burmistrza Miasta Koła dr. Krzysztofa Witkowskiego z wnioskiem o przekazanie w formie aportu nieruchomości gruntowych położonych w Kole przy ul. Ks. S. Opałki, w celu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Wartość rynkowa działek wynosi łącznie 53 000,00 zł. Przedmiotowe nieruchomości znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie działek, na których realizowana będzie inwestycja i otoczone są gruntami należącymi do MZEC. Radni uchwałą zgodzili się na powyższe, uznając argumenty prezesa cieplika, który twierdzi, iż posiadanie tych nieruchomości pozwoli Spółce swobodnie dysponować nimi do celów projektowych co przyczyni się do racjonalnego zagospodarowania terenu wokół nowo budowanej ciepłowni geotermalnej. Ponadto, po zakończeniu budowy ciepłowni geotermalnej możliwym będzie wykorzystanie tych gruntów do jej ewentualnej rozbudowy.

Przypomnijmy, iż wniosek o dofinansowanie budowy ciepłowni geotermalnej, w kwocie ponad 15 000 000,00 zł, złożony przez MZEC, przeszedł pozytywnie pierwszy etap formalnej oceny wniosku w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i jest w trakcie  oceny merytorycznej I i II stopnia. Od przyznania dotacji zależy los naszej inwestycji, szacowanej na nieco ponad 30 000 000,00 zł netto.

– Budowa ciepłowni geotermalnej to najważniejsza dla miasta inwestycja, która jeśli dojdzie do skutku, wygeneruje konkretne oszczędności w Spółce, które można będzie przeznaczyć dla miasta, a ponadto zapewni naszemu miastu ekologiczne źródło ciepła i dalsze możliwości rozwoju – powiedział burmistrz Krzysztof Witkowski.

Umowa dzierżawy podpisana

Umowę dzierżawy działki, na której wykonany jest pierwszy odwiert poszukiwawczo-rozpoznawczy Koło GT-1, podpisali dziś Burmistrz Miasta Koła dr Krzysztof Witkowski i Prezes Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kole Przemysław Stasiak. Umowa zawarta pomiędzy Gminą Miejską Koło a Spółką spowoduje, że MZEC spełni wszelkie wymogi stawiane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW, dofinansowujący kolską inwestycję. Zatem, budowa „kolskiej geotermii” staje się coraz bardziej realna…

Konieczność dysponowania przez Spółkę nieruchomościami na cele budowlane, na których będzie realizowana inwestycja objęta wnioskiem o dofinansowanie, to główny powód, dla którego podpisano dziś umowę dzierżawy. Przypomnijmy, że efektem wykonania pierwszego odwiertu było zbadanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych zalegających pod ziemią na terenie miasta, a po którego wykonaniu decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego, została zatwierdzona dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne ujęcia wód termalnych Koło GT-1z utworów kredy dolnej. Drugi odwiert planowany jest na terenie spółki, w miejscu obecnego placu węglowego, dzięki czemu mniej skomplikowane stanie się przyłączenie do istniejącego systemu ciepłowniczego.

– To milowy krok w kierunku ziszczenia się marzeń o inwestycji pn. „Budowa ciepłowni geotermalnej w mieście Kole” – podsumował wydarzenie burmistrz miasta. –  Przypomnę, że inwestycję będzie realizować nasza spółka, a polegać będzie na wywierceniu drugiego otworu i budowie budynku ciepłowni geotermalnej. Spółka oczekuje na wyniki oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie zadania w NFOŚ. Zadania bardzo ważnego dla miasta.O korzyściach i dalszych planach związanych z „kolska geotermią” powiedział prezes spółki: Budowa ciepłowni geotermalnej będzie wielkim postępem w funkcjonowaniu zakładu ciepłowniczego w Kole. Największym zyskiem będzie ochrona środowiska – znacząco obniżona zostanie emisjia dwutlenku węgla do atmosfery, a także wielu innych szkodliwych substancji (gazów i pyłów). Na tym skorzystają wszyscy mieszkańcy. Posiadanie ciepłowni wygeneruje oszczędności dla spółki w zakupie węgla i opłat za emisję zanieczyszczeń do atmosfery. Temperatura na wypływie zmierzona i zbadana oscyluje w okolicy 85 st. C. Oczekujemy ok. 11,5 – 12 megawatów mocy cieplnej, to czysta energia ze źródła geotermalnego, więc przez większość roku będziemy ogrzewać miasto i odbiorców wyłącznie ciepłem geotermalnym. Przy srogiej zimie będzie uruchomiony kaskadowo kocioł biomasowy (źródło nieemisyjne), a w następnej kolejności, w zależności od potrzeb, kotły węglowe (maksymalnie ok. 3 miesięcy w roku).

Źródło: www.kolo.pl

Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego: http://tv.kolo.pl/programy/2020/826_mzec.webm

Materiał dzięki uprzejmości Telewizji Kablowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kole

Kontynuacja rozpoczętej inwestycji

W ubiegłym roku informowaliśmy o rozpoczęciu prac, polegających na budowie sieci cieplnej na tzw. osiedlu „Płaszczyzna”, przez MZEC Sp. z o. o. . Już wtedy inwestycja ta spotkała się z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców wspomnianego osiedla. Burmistrz Miasta Krzysztof Witkowski wraz z Prezesem Zarządu Spółki Przemysławem Stasiakiem odbyli spotkania z mieszkańcami tego osiedla, na których informowali o sposobie realizacji tej inwestycji oraz harmonogramie i postępie planowanych prac.

W 2019 roku wybudowano ok. 650 mb sieci cieplnej wzdłuż ul. Konarskiego i Emilii Plater oraz przyłączono do sieci nowych odbiorców. Budowa sieci cieplnej to skomplikowane i kosztowne przedsięwzięcie. Niemal wszystkie prace wykonane zostały przez pracowników miejskiej spółki ciepłowniczej, co ważne Spółka opisywane zadanie wykonała z własnych środków.

Rozpoczęcie budowy sieci na osiedlu Płaszczyzna spotkało się, jak powiedziano na wstępie, z bardzo pozytywnym odzewem ze strony mieszkańców zainteresowanych przyłączeniem swojej nieruchomości do sieci. Niewątpliwe zalety ciepła systemowego w roku bieżącym będą mogli docenić mieszkańcy ulic Wyspiańskiego, Konarskiego, Emilii Plater oraz Narutowicza. Jeśli wszystko będzie przebiegało zgodnie z założeniami w 2020 r. Spółka pozyska ok. 30 nowych odbiorców ciepła. To bardzo ważne z kilku powodów m.in. dzięki takim inwestycjom skutecznie ograniczamy smog w mieście poprzez likwidację tzw. niskiej emisji. Z kolei środki, które mieszkańcy przeznaczają na potrzeby ogrzewania pozostają w mieście tj. w miejskiej spółce, która następnie środki te reinwestuje i poszerza możliwości skorzystania z ciepła systemowego dla coraz większego grona mieszkańców. W tym miejscu należy zauważyć, że rozbudowa sieci cieplnej jest bardzo istotna w kontekście budowy ciepłowni geotermalnej, dzięki której kolski system ciepłowniczy stanie się w pełni efektywnym systemem, a tym samym mniej uciążliwym dla środowiska naturalnego.

Warto również poinformować, że wybudowana w 2019 roku sieć cieplna o długości 150 mb wzdłuż ul. Boguszynieckiej, dziś dostarcza ciepło do kilku domów, a następne przyłączone zostaną w roku bieżącym. Poza budową sieci Spółka wybudowała ok. 600 mb przyłączy cieplnych do różnych obiektów mieszkalnych oraz użyteczności publicznej. Tak więc w 2019 r. w sumie na terenie miasta zbudowano ok. 1400 mb nowych rurociągów ciepłowniczych służących zaopatrzeniu w ciepło naszych mieszkańców.

Jak widać na powyższym przykładzie, skoordynowane działania prowadzone w roztropny i przemyślany sposób skutkują tym, że oferta ciepłowni miejskiej staje się coraz bardziej konkurencyjna i jest doceniana przez odbiorców ciepła w naszym mieście. Zarząd spółki wspólnie z władzami miasta dokładają wszelkich starań by odbudować zaufanie mieszkańców do podejmowanych przez nich działań, które tak na prawdę mają jeden cel, służyć dobru mieszkańców naszego miasta.

Nowe pojazdy i maszyny w MZEC Sp. z o. o.

W lutym br. zarządzeniem Prezesa Zarządu MZEC Sp. z o. o. został powołany zespół roboczy ds. zakupu maszyn i pojazdów. W wyniku prac zespołu,  po przeprowadzeniu wymaganych procedur dotyczących zakupów, dokonano wyboru dostawców koniecznego sprzętu.
We wspomnianej procedurze wybrano ciągnik rolniczy marki Zetor, przyczepę o ładowności 4,9 t marki Pronar oraz koparko-ładowarkę marki Case.

Spółka, aby realizować postawione przed nią podstawowe zadanie, którym jest zapewnienie ciągłości i powszechności dostaw energii cieplnej dla miasta Koła, musi dysponować odpowiednimi maszynami i pojazdami.
W swojej historii ciepłownia nie posiadała jeszcze ciągnika z przyczepą.

U podstaw tego zakupu legł fakt niezwykle dynamicznej, w ostatnim roku, rozbudowy sieci cieplnej na obszarze naszego miasta. Dotychczas niezbędne prace związane z koniecznością wywozu nadmiaru ziemi przy budowie sieci, czy przewożeniu materiałów budowlanych zlecane były firmom zewnętrznym. Dzięki temu zakupowi tę część prac spółka będzie
w stanie realizować we własnym zakresie.

Zakup koparko-ładowarki również bezpośrednio związany jest z inwestycjami i niezbędnymi remontami, które są wykonywane oraz planowane w Spółce obecnie i w najbliższej przyszłości. Niezwykle istotne jest to, że zakup wspomnianego sprzętu dokonany został ze środków własnych Spółki. Mieszkańcy i odbiorcy ciepła mogą być spokojni o ciągłość dostaw i realizację umów na najwyższym poziomie.

Ciepłownia jest w 100% majątkiem Gminy Miejskiej, jej rozwój to rozwój Gminy. Właściwe zarządzanie i gospodarowanie środkami finansowymi, które w znakomitej większości pochodzą od mieszkańców naszego miasta, pozwala na funkcjonowanie zakładu cieplnego na coraz wyższym poziomie kultury technicznej.

W uzgodnieniu ze Zgromadzeniem Wspólników Spółki, którym jest Burmistrz Miasta oraz Radą Nadzorczą, od końca 2018 roku do dziś, konsekwentnie realizowany jest program naprawczy w Spółce. Celem podstawowym jest naprawa finansów spółki i jej organizacji pracy, a także odbudowanie zaufania wśród odbiorców ciepła oraz instytucji finansowych zaangażowanych w działalność Spółki. Dla odbiorców ciepła inwestycja w sprzęt i nowe technologie to dowód na to, że ich dostawca to firma godna zaufania, która z najwyższą uwagą i zaangażowaniem podchodzi do wywiązywania się z zawartej umowy.

Nasza, miejska ciepłownia ma ambicję być wizytówką Naszego Miasta.

e- BOK dla naszych klientów

Elektroniczne biuro obsługi klienta (e-BOK) w MZEC Sp. z o. o. stało się faktem. Zgodnie z zapowiedziami z sierpnia 2019 r. kolska spółka ciepłownicza uruchomiła elektroniczne biuro obsługi klienta. Odbiorcy ciepła oraz kontrahenci Spółki zyskali nowoczesny, łatwy w obsłudze kanał komunikacji dzięki, któremu możliwy jest kontakt ze Spółką w innej, elektronicznej formie.

Od kliku lat w kolskiej ciepłowni istnieje możliwość otrzymywania faktur drogą elektroniczną tzw. e-faktura, z tego rozwiązania korzysta już ponad 40% osób i firm współpracujących z ciepłownią. Jak wspomniano wyżej uruchomiona została platforma za pomocą, której możliwy jest dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej realizacji wszelkiego rodzaju umów począwszy od tych dotyczących dostawy ciepła po umowy najmu i dzierżawy.

Dla kolskiej spółki ciepłowniczej wdrożenie tego rodzaju rozwiązania to niewątpliwy sukces i osiągnięcie świadczące o tym, że spółka komunalna podąża za trendami i nowoczesną technologią ułatwiającą kontrahentom ciągły i przyjazny w obsłudze wgląd do istotnych informacji związanych z realizacją umowy. Kontrahenci, w tym odbiorcy ciepła uzyskali możliwość swobodnego przeglądania: salda, finansów, rachunków i płatności, faktur i zapłaty, kalendarza płatności, dokumentów (tj. skanów obowiązujących umów, aneksów itp.). Poza tym dostępna jest również pełna informacja techniczna dotycząca licznika ciepła, mocy zamówionej czy też odczytów ciepłomierza. W przyjazny i intuicyjny sposób zaprezentowano dane dotyczące poboru ciepła oraz poszczególnych składników faktury za ciepło i usługi przesyłowe. W sposób jasny i transparentny każdy kontrahent uzyskuje pełną informację na temat łączącej go ze spółką umowy i wynikających z tego tytułu rozrachunków.

Wszystkich kontrahentów zainteresowanych skorzystaniem z platformy eBOK w MZEC Sp. z o. o. spółka zaprasza na stronę internetową https://www.mzeckolo.pl/ebok/dokumenty-do-pobrania/ tam znajdują się wszelkie niezbędne dokumenty, które należy wypełnić aby móc skorzystać z wybranych modułów tego rozwiązania. Dostęp i korzystanie z platformy eBOK jest całkowicie bezpłatny i dobrowolny. Platforma jest dostępna na urządzeniach mobilnych i stacjonarnych prze 24h i 7 dni w tygodniu.

Jak mówi Prezes Zarządu p. Przemysław Stasiak – to co przyświecało uruchomieniu tego systemu do przede wszystkim ochrona środowiska przez chociażby zmniejszenie ilości wykorzystywanego na co dzień papieru i konieczności zadrukowywania wielu stron. Dziś technologia wychodzi naprzeciw naszym potrzebom uważam, że jako społeczeństwo powinniśmy z tego korzystać w trosce o przyszłość kolejnych pokoleń. Prezes następnie dodał, że: szczególnie w czasie panującej epidemii koronawirusa proszę wszystkich, którzy posiadają dostęp do Internetu o wykorzystanie tego niezwykle prostego w obsłudze narzędzia, które tak naprawdę przyczyni się do maksymalnego ograniczenia kontaktów z pracownikami spółki bez żadnej szkody dla jakości uzyskanej informacji czy załatwienia dowolnej sprawy.