KOMUNIKAT – ZALECENIA!

W związku z panującym zagrożeniem epidemiologicznym oraz zapewnieniem ciągłości pracy zakładu i dostarczenia ciepła dla naszych odbiorców ZALECAMY w celu załatwienia wszelkich spraw korzystanie z drogi korespondencyjnej ( e-mail) lub telefonicznej.

Decyzją Prezesa Zarządu od dnia 13 marca 2020 roku do odwołania został wprowadzony zakaz wpuszczania na teren Spółki osób niebędących pracownikami MZEC Sp. z o.o.

Zakaz nie dotyczy dostawców paliw oraz pracowników firm zewnętrznych wykonujących zadania zlecone.

Numery kontaktowe:

Sekretariat – 63 26-17-010

Pogotowie ciepłowniczeTECHNIK DYŻURNY
24h/7 dni w tygodniu 502 247 505

W sprawach nowych przyłączeń i uzgodnień technicznych prosimy wyłączenie o kontakt telefoniczny lub e-mail:

Konrad Fursa (63) 26-17-024 kfursa@mzeckolo.pl
Jacek Barc (63) 26-17-022 jbarc@mzeckolo.pl

lub 506-301-139

Nowa „Taryfa dla ciepła”

Zarząd Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kole informuje, że zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO.4210.33.2019Asz1 z dnia 30 października 2019 roku została zatwierdzona taryfa dla ciepła.

Ceny i stawki przedstawione w „Taryfie dla ciepła” będą obowiązywały od 20 listopada 2019 r.

Taryfa do pobrania znajduje się w dziale Taryfa dla ciepła oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki pod adresem https://bip.ure.gov.pl/bip/taryfy-i-inne-decyzje-b/cieplo/3784,Taryfy-opublikowane-w-2019-r.html – data publikacji 30 października 2019 pod numerem 266/2019

Dzień Pozytywnej Energii Targi POL-ECO-SYSTEM Poznań 8-9.10.2019 r.

W dniu 8 października br. Prezes Zarządu Przemysław Stasiak wraz z Burmistrzem Miasta Krzysztofem Witkowskim uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pt. Dzień Pozytywnej Energii.

Na szkoleniu były poruszone kwestie związane m. in. z Programami Priorytetowymi jak „Energia Plus”, „Ciepłownictwo powiatowe” oraz „Polska Geotermia Plus”.

Z uwagi na trwający proces ubiegania się o dotacje z NFOŚiGW dotyczących budowy ciepłowni geotermalnych przedstawiciele instytucji omówili szczegółowo plany, sposoby finansowania oraz odpowiadali na liczne pytania zainteresowanych dotyczących inwestycji.

Zapraszamy też do odwiedzenia strony Narodowego Funduszu http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1478,aktywnosci-nfosigw-na-pol-eco-system-2019.html oraz http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1481,pol-eco-system-nowe-eko-wyzwania-przez-nfosigw.html poświęconej m.in. temu wydarzeniu.

Pozytywna ocena pod względem kryteriów formalnych wniosku o dofinansowanie projektu!

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizująca Konkurs, zgodnie z Regulaminu konkursu nr POIS.01.01.01-IW.03-00-005/19 opublikował listę projektów ocenionych pozytywnie i negatywnie pod kątem kryteriów formalnych.

Wśród pozytywnie ocenionych wniosków, znalazł się wniosek złożony w dniu 28.05.2019 r. przez MZEC dotyczący projektu „Budowa ciepłowni geotermalnej w mieście Koło wraz z jej podłączeniem do istniejącego systemu ciepłowniczego MZEC Sp. z o.o.”

Został oceniony pozytywnie pod względem kryteriów formalnych i skierowany do kolejnego etapu oceny, jakim jest ocena merytoryczna I i II stopnia.

O dalszych postępach będziemy na bieżąco informować.

Zapraszamy także na:http://www.kolo.pl/pl/aktualnosci/7651/jestesmy-na-dobrej-drodze-do-wybudowania-w-kole-geotermiis

Piszą o nas…

Jesienią wraca kłopot z niską emisją…

Niedawno wyjaśnialiśmy, dlaczego miastu potrzebna jest geotermia. Po ostatniej rozmowie z prezesem spółki Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Przemysławem Stasiakiem mamy kolejne argumenty przemawiające za tą inwestycją. Chodzi w równym stopniu o czyste powietrze i byt spółki. Wraz z jesiennym chłodem wraca problem sposobu ogrzewania domostw i jego wpływu na środowisko. Mamy coraz większą świadomość, więc boimy się smogu ze względu na nasz stan zdrowia. O działaniach prowadzących – powoli, acz skutecznie – do poprawy jakości powietrza w Kole opowiedział nam prezes spółki. Przy okazji dowiedzieliśmy się więcej o emisji zanieczyszczeń, zakupie uprawnień do emisji i zagadnieniach, o których nie wiemy zbyt wiele, a rzutują one na kondycję i rozwój kolskiego przedsiębiorstwa… Więcej na: http://www.kolo.pl/pl/aktualnosci/7629/jesienia-wraca-klopot-z-niska-emisjas

Rozpoczęto budowę nowej sieci ciepłowniczej na ulicy Boguszynieckiej

Mieszkańcy ulicy Boguszynieckiej w Kole dołączą do grona kolejnych odbiorców miejskiego systemu ciepłowniczego.

Inwestycja realizowana jest ze środków własnych spółki. Dzięki tej inwestycji zwiększy się długość sieci ciepłowniczej w mieście o ok. 150 mb w roku 2019 oraz o ok. 100 mb w roku 2020.

Inwestycja realizowana jest w bezkanałowym systemie rur preizolowanych TWIN 2 × DN 50.

Rozwój sieci – osiedle „Płaszczyzna” – trwają zapisy

Zapraszamy mieszkańców ulicy Wyspiańskiego i Emilii Plater w Kole zainteresowanych podłączeniem swojej nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej o kontakt z pracownikami spółki celem omówienia warunków technicznych i korzyści wynikających z przyłącza.

Rozwój sieci ciepłowniczej w tym obszarze miasta był bardzo wyczekiwany przez mieszkańców z uwagi na powstający smog i zanieczyszczenie powietrza.

W 2019 roku wybudowane zostanie 650 mb sieci na osiedlu Płaszczyzna. W następnym roku wybudowane zostanie kolejnych 350 mb sieci w rejonie ul. Wyspiańskiego i Narutowicza.

Ulice Wyspiańskiego, Emilii Plater i Narutowicza, to kolejny etap po ulicy Konarskiego powiększający obszar dostępności miejskiej sieci dla mieszkańców osiedla.

W związku z powyższym już dziś zapraszamy mieszkańców ulicy Wyspiańskiego, Emilii Plater oraz Konarskiego, (na odcinku od ul. Konopnickiej do ul. Emilii Plater) zainteresowanych podłączeniem swojej nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej o kontakt z pracownikami spółki celem omówienia warunków technicznych i korzyści wynikających z przyłącza.

Wniosek o dotację na drugi odwiert złożony!

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że Zarząd Spółki złożył do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wniosek w konkursie projektów współfinansowanym ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 1.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Poddziałanie 1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.

Krótko pisząc, wniosek o dotację na 2 odwiert geotermalny oraz budowę ciepłowni geotermalnej wraz z jej podłączeniem do istniejącego systemu ciepłowniczego miejskiego „cieplika”.

– Potrzebujemy dotacji na wykonanie drugiego odwiertu oraz budowę infrastruktury na powierzchni. Dotacja może pokryć 50-53% całości inwestycji, szacowanej na ok. 30-31 mln zł. Byłby to koszt uruchomienia całej ciepłowni geotermalnej. Część kosztów pozostaje po stronie spółki. Prawdopodobnie brakującą kwotę zabezpieczy pożyczka – powiedział Prezes Zarządu Przemysław Stasiak.

Za kilka miesięcy wystąpię do Rady Miejskiej o zgodę na zabezpieczenie środków niezbędnych do realizacji zadania przez naszą spółkę, będzie to prawdopodobnie częściowe zabezpieczenie pożyczki, którą weźmie spółka. Spodziewanymi korzyściami inwestycji, jeśli dojdzie do skutku, będzie  zapewnienie mieszkańcom dostępu do lokalnego, pewnego, odnawialnego, zielonego źródła dostaw ciepła, wykluczenie konieczności zakupu przez spółkę kosztownych zgód na emisję CO2 oraz zniknie konieczność zakupu miału na taką skalę, co przyniesie miastu i spółce kilka milionów oszczędności rocznie, które to środki można przesunąć na niezbędne inwestycje dla mieszkańców. Nastąpi wzrost atrakcyjności naszego rejonu, poprawa stanu środowiska i co dla nas chyba najważniejsze, może wreszcie wygramy walkę ze smogiem mówi burmistrz miasta Koła Krzysztof Witkowski.

O dalszych postępach będziemy Państwa na bieżąco informować.

Zmiana taryfy dla ciepła

Nowa taryfa od dnia 20.02.2019 r.

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kole informuje, że z dniem 20 lutego 2019 roku wprowadza do stosowania zmienioną taryfę dla ciepła, zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OPO.4210.45.2018.2019.MWO z dnia 30 stycznia 2019 r.

Powyższa Decyzja wraz z nową taryfą została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w dniu 30 stycznia 2019 r. pod poz. 1078.

Taryfa do pobrania znajduje się w dziale Taryfa dla ciepła.