ISO

W 2005 roku kierownictwo MZEC Sp. z o.o. w Kole podjęło decyzję o poprawie udoskonalaniu jakości swoich produktów oraz  o ochronie środowiska, w którym działa.

W celu uzyskania odpowiedniego stopnia wiarygodności u naszych Klientów, oraz realizowania dużej dbałości o środowisko wdrożono w Spółce Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem będący podstawowym środkiem do realizacji celów jakościowych i środowiskowych.

System zbudowany został na założeniach norm ISO 9001:2000 oraz ISO 14001:2004. W 2006 roku auditorzy TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. przeprowadzili audit certyfikujący, a następnie przyznali certyfikat.

Po upływie trzech lat przeprowadzono proces recertyfikacji.
W 2009 r. w związku z nowelizacją przeprowadzono transformację systemu spełniając wymagania normy ISO 9001:2008. Po przeprowadzonym, z wynikiem pozytywnym, audicie Spółce przyznano certyfikat.

W grudniu 2014 przeprowadzono w Spółce audit odnawiający. W wyniku pozytywnego zakończenia procesu recertyfikacji Spółce przyznano nowe certyfikaty.

W styczniu 2018 r po audycie recertyfikującym dostosowującym działalność firmy do zapisów zmienionych norm jakościowych ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015,  auditorzy TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. wydali nowe Certyfikaty potwierdzające wysokie standardy jakościowe obowiązujące w naszej firmie.