Historia

  • grudzień 1976 – oddano pierwszy kocioł w miejskiej ciepłowni o mocy 5 MW,
  • 1982 przekazano kotłownię do Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i Gazownictwa „Energogaz” w Koninie,
  • 1991 – przedsiębiorstwo państwowe „Energogaz” zostało podzielone na cztery zakłady budżetowe, należące do miejskich samorządów w: Koninie, Turku, Słupcy i Kole. Od tamtej chwili kolski zakład nosi nazwę Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Kole.
  • 1991 – pobudowano nowy komin o wysokości 102,5 m,
  • 1993 – połączenie Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kole z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
  • Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Kole z dnia 8 września 1995 r. a z dniem wejścia od 1 grudnia 1995 r. na bazie zakładu budżetowego powstała spółka o tej samej nazwie ( z dodaniem oznaczenia spółki)
    -1995 została sporządzona umowa spółki w formie aktu notarialnego

Źródło:
Publikacja „ Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kole i 40 lat miejskiego ciepłownictwa” – autor dr Krzysztof Witkowski