Przedmiot działalności zgodnie z PKD

 • WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH – 35. 30. Z,
 • WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH – 43. 22. Z,
 • INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZETU I WYPOSAŻENIA- 33. 20. Z,
 • POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY- 36. 00. Z,
 • ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH- 42. 21. Z,
 • ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH – 42. 22. Z,
 • SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU- 46. 77. Z,
 • WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI – 68. 20. Z,
 • DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE- 71. 12. Z,
 • POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE- 71. 20. B,
 • WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH- 77. 32. Z,
 • POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA – 82. 99. Z