Stan finansowy Spółki

Zysk netto / strata netto MZEC Sp. z o.o. z siedzibą w Kole w latach 2007-2019

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zysk netto [w zł] 519 160,25 272 571,95 171 276,02 496 381,31 877 051,93 146 406,72 1 361 121,36 60 969,80 1 032 800,95 910 136,12 1 261 784,24 —– 519 641,20
Strata netto [w zł] —– —– —– —– —– —– —– —– —– —– —– 562 792,85 —–
Źródło informacji Uchwała Nr 2/2008 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kole z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie : rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 Uchwała Nr 2/2009 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kole z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie : rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 Uchwała Nr 3/2010 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kole z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie : rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 Uchwała Nr 2/2011 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kole z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie : rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 Uchwała Nr 2/2012 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kole z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie : rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 Uchwała Nr 2/2013 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kole z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie : rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 Uchwała Nr 3/2014 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kole z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie : rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 Uchwała Nr 4/2015 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kole z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie : rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 Uchwała Nr 4/2016 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kole z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 Uchwała Nr 8/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kole z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 Uchwała Nr 1/2018 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kole z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności za 2017 rok Uchwała Nr 5/2019 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kole z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 Uchwała Nr 6/2020 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kole z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019