Status prawny

Jednostka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000063322.

Spółka dokonała wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców w dniu 13.12.2001.

Czas trwania Spółki zgodnie ze statutem jest nieograniczony.

Jednostka powstała w Kole. Akt notarialny z dnia 09.11.1995r w Kancelarii Andrzeja Przybyłowicza w Kole Rep. A Nr 6616 / 95.