Organy Spółki

Zgromadzenie Wspólników – Burmistrz Miasta Koła Krzysztof Witkowski
Nazwa wspólnika- GMINA MIEJSKA KOŁO
Wielkość udziałów – 100 %

Rada Nadzorcza
Jerzy Danielewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Barbara Graczyk Malińska – Członek Rady Nadzorczej
Andżelika Staszczak – Piekarska – Członek Rady Nadzorczej

Zarząd
Przemysław Stasiak – Prezes Zarządu